Συμμετοχή μαθητή μας στα International Particle Physics Masterclasses 2024

Ο μαθητής της Γ τάξης Στέφανος Γκρίτζαλης πήρε μέρος στα προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων, την Πέμπτη 21/3/24, στο ΕΜΠ. Η διοργάνωση γίνεται κάθε χρόνο από 200 πανεπιστήμια - πολυτεχνεία - ερευνητικά κέντρα όπου μαθητές από 60 χώρες ανακαλύπτουν θέματα και μεθόδους στη βασική έρευνα για την ύλη και τις δυνάμεις της και πραγματοποιούν μετρήσεις σε πραγματικά γεγονότα από τα πειράματα του CERN. 

MC_2024