Ενημέρωση Για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 ομάδα μαθητών από τις τάξεις Β΄  και Γ' τάξεις ενημερώθηκαν για τις Σχολές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ενημέρωση έγινε από τον κ. Βούλγαρη Παύλο απόφοιτο του ΓΕ.Λ Πικερμίου τον οποίο ευχαριστούμε πολύ!  Η άρτια παρουσίαση των σχολών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, των Μεταπτυχιακών αλλά και οι επαγγελματικές δυνατότητες μετά τις σπουδές έδωσαν το έναυσμα στους μαθητές μας για ερωτήσεις και εποικοδομητική συζήτηση.

ggpa