ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε

α) την Υπουργική Απόφαση που αφορά την Ενισχυτική Διδασκαλία στα Ειδικά Μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.  Τα μαθήματα αυτά είναι: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά,   4)Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση. 

β) Αίτηση - Δήλωση Μαθημάτων (τη συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο σχολείο οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάχουν).