ΓΕ.Λ. Πικερμίου. Αίτηση Γονέα-Κηδεμόνα για μη προσμέτρηση απουσιών.

ΓΕ.Λ. Πικερμίου. Αίτηση Γονέα-Κηδεμόνα για μη προσμέτρηση απουσιών.