Η εφημερίδα του σχολείου μας για το 2020 - 2021

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την εφημερίδα που δημιούργησαν οι μαθητές του σχολείου μας με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού κας Νικηφόρου Έλενας.